Korenika je postala tudi ARK KMETIJA

Avtor objave: Korenika

Datum objave: 12.12.2017


S povezovanjem naravne in kulturne dediščine razvijamo nove oblike turistične ponudbe, ki bo gostom zagotavljala pristna in avtentična doživetja. Ker zgledno redimo slovenske avtohtone pasme živali smo pridobili status Ark kmetije (http://www.genska-banka.si/ark/). 

Del Korenike je tudi domačija Rotceni, ki je vpisana v register kulturne dediščine Slovenije, v okolici katere si je moč ogledati slovenske avtohtone pasme v prosti reji. Sprehod z zeliščarjem nudi spoznavanje rastlinstva in živali v naravi, sprehajalna pot pa vodi do Hodoškega jezera, ki je pomemben habitat vidre.

Aktivnosti izvajamo v okviru projekta ECooL-Tour v tesnem sodelovanju s projektnimi partnerji iz Podravja in Međimurja ter povezovanjem z lokalnim okoljem.


Kontakt

Naslov: Socialna kmetija Korenika
Šalovci 86,

9204 Šalovci,
Slovenija
Telefon: +386 5 99 32 694
GSM: +386 70 752 559
E-naslov: info@korenika.si
Kmetijstvo Slovenija
PRIBINOVINA proizvodno in storitveno podjetje d.o.o., Šalovci 86, 9204 Šalovci