Na kmetijo


Namen projekta je ugotoviti kakšne so možnosti za razvoj bivanja starejših oseb na kmetijah, na kakšen način bi tovrstno bivanje lahko vzpostavili, kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni (pravno formalni okvir, prilagojena arhitektura itd.) in nenazadnje kakšen je interes med lastniki kmetij za razvoj tovrstne dopolnilne dejavnosti in med starejšimi osebami za tovrstno obliko bivanja. 

Gre za pilotni projekt v okviru Podukrepa  »podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti PRP 2014-2020«, po koncu katerega se bodo na nacionalni ravni določili pogoji in normativi za opravljanje dopolnilne dejavnosti socialnega varstva starejših na kmetijah. Projekt bo raziskal kako je mogoče to dopolnilno dejavnost na kmetijah izpeljati v praksi ter s tem prispevati k razvoju slovenskih kmetij in izboljšanju ponudbe za bivanje starejših oseb.  


Podjetje Pribinovina d.o.o., ki deluje na socialni kmetiji Korenika je projektni partner, sicer pa je partnerstvo vsebinsko in geografsko pestro zastavljeno. Vodilni partner projekta je Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo iz Ljubljane, v projekt pa sta vključeni še turistična kmetija Matk iz Matkovega kota v Savinjski dolini ter kmetija Avark iz Dolenjske.


Spletna stran Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/

Novice

09.06.2021

DOŽIVLJAJSKI TABOR NA KORENIKI 2022

Tudi v letošnjih poletnih počitnicah organiziramo tabore na Koreniki za vaše otroke.. >>

12.06.2018

SPROŠČANJE NA KORENIKINEM ZELIŠČNEM VRTU

Na Koreniki imamo velik zeliščni vrt, na katerem raste mnogo zelišč, ki imajo zdravilne učinke... >>

23.03.2018

VRTOVI NA KORENIKI

Zavest o ekoloških načinih ravnanja z zemljo, pridelovanja kakovostne hrane in zdravega življenjskega sloga... >>

Več novic >>

Prijava na e-novice

Podatke uporabljali izključno za namene promocije eko socialne kmetije, njenih aktivnosti in spletne prodaje. Iz e-novic se lahko kadarkoli odjavite.

Projekti financirani iz programa razvoja podeželja:

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD Z RAZVOJ PODEŽELJA - CLLD LEADER

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD Z RAZVOJ PODEŽELJA - EIP

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD Z RAZVOJ PODEŽELJA

Kmetijstvo Slovenija

Kontakt

Naslov: Socialna kmetija Korenika
Šalovci 86,

9204 Šalovci,
Slovenija
Telefon: +386 5 99 32 694
GSM: +386 70 752 559
E-naslov: info@korenika.si
Kmetijstvo Slovenija
PRIBINOVINA proizvodno in storitveno podjetje d.o.o., Šalovci 86, 9204 Šalovci