Neposredno trženje na kmetijah

Neposredno trženje na kmetijah kot osnovni člen kratkih dobavnih verig


Pilotni projekt Neposredno trženje na kmetijah kot osnovni člen kratkih dobavnih verig, podukrepa 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Vodilni partner: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
Partnerji:
Kmetijsko  gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj
Pribinovina, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o
Mag. Tatjana Čop
KMG Jerič Damjan
KMG Uranjek Boris
KMG Cigoj Miha
KMG Fister Marjan
Trajanje projekta:
2019-2022
Povzetek:
V okviru projekta obravnavamo področje neposrednega trženja pridelkov in izdelkov s kmetij ter področje kratkih verig, v povezavi s predelavo, komuniciranjem s kupci in širšo javnostjo, promocijo ter zmanjševanjem negativnega vpliva na okolje zaradi odpadne embalaže.
Projekt je namenjen izboljšanju učinkovitosti neposrednega trženja kmetijskih pridelkov in izdelkov. Projekt bo analiziral načine in učinkovitosti neposrednega trženja na partnerskih kmetijskih gospodarstvih, ki se ukvarjajo z različnimi oblikami neposrednega trženja. Obravnavane bodo tudi možnosti izboljšav na področju razvoja novih izdelkov, prilagajanje cenovne politike izbranim prodajnim potem, komuniciranje s kupci in širšo javnostjo ter zunanjih elementov neposrednega trženja. Preverili bomo tudi potencialne prednosti, ki jih imajo ekološke kmetije z neposrednim trženjem v primerjavi s konvencionalnimi, ki tudi neposredno tržijo. Dodatno bo pilotni projekt obravnaval tematiko zmanjševanja količine odpadne embalaže.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Aktivnosti bodo zajemale in analizirale načine priprave izdelkov za trg, določanja cen, načine prodajnih poti in promocije na vzorčnih kmetijah. Prvo leto bomo analizirali obstoječe stanje in na osnovi izdelane analize pripravili drugi del poskusa, v okviru katerega bomo pripravili izboljšave na kmetijah in le-te testirali v drugem letu. Izboljšave bomo naredili na naslednjih področjih:
Priprava novega izdelka za trg,
Določitev novega sistema cenovne politike,
Vzpostavitev nove oz. novih prodajnih poti,
Vzpostavitev novega načina promocije izdelkov v neposredni prodaji s kmetije,
Izboljšava zunanje podobe elementov neposrednega trženja (embalaža, logotipi,..)

CILJI

Izboljšati učinkovitost neposrednega trženja kmetijskih pridelkov in izdelkov višje kakovosti in s tem večjo konkurenčnost.
Povečanje števila kmetij, ki neposredno tržijo svoje izdelke s poudarkom na primerjavi in oceni učinkovitosti različnih načinov neposrednega trženja.
Ohranjanje kmetij predvsem v območjih z omejenimi dejavniki kmetovanja, saj je v primeru neposredne prodaje prihodek kmetij večji.
Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov zaradi krajših dobavnih poti in zmanjševanje obremenitve okolja z odpadno embalažo.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Izboljšanje učinkovitosti neposrednega trženja kmetij v projektu in s tem njihove konkurenčnosti.
Odpravljanje napak pri načinu prodaje, pripravi izdelkov za trg, postavljanju cenovne politike, promocijskih aktivnostih in komuniciranje s strankami in širšo javnostjo.
Izboljšanje zunanje podobe elementov neposrednega trženja na partnerski kmetiji v projektu.
Izdelan priročnik (vodnik) za pomoč kmetom pri neposrednem trženju pridelkov in izdelkov s kmetij.
Izvedba izobraževanj za kmete, svetovalce in ostale, ki se ukvarjajo z neposrednim trženjem pridelkov in izdelkov s kmetij oziroma so kakorkoli povezani s temi kmetijami in njihovo ponudbo.
Organizacija promocijskih dogodkov – predstavitev kmetij, vključenih v projekt
Prikaz razvoja novega izdelka in priprave izdelkov za trg.

Povezavi:
spletna stran EK, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm 
spletna stran PRP 2014-2020:  www.program-podezelja.si/

Novice

28.04.2020

KORENIKA v času pandemije

Ko je človeštvo ugasnilo stroje in se umaknilo v svoje domove, je narava vzcvetela kot že dolgo ne.. >>

12.06.2018

SPROŠČANJE NA KORENIKINEM ZELIŠČNEM VRTU

Na Koreniki imamo velik zeliščni vrt, na katerem raste mnogo zelišč, ki imajo zdravilne učinke... >>

23.03.2018

VRTOVI NA KORENIKI

Zavest o ekoloških načinih ravnanja z zemljo, pridelovanja kakovostne hrane in zdravega življenjskega sloga... >>

Več novic >>

Prijava na e-novice

Podatke uporabljali izključno za namene promocije eko socialne kmetije, njenih aktivnosti in spletne prodaje. Iz e-novic se lahko kadarkoli odjavite.


Kmetijstvo Slovenija

Kontakt

Naslov: Socialna kmetija Korenika
Šalovci 86,

9204 Šalovci,
Slovenija
Telefon: +386 5 99 32 694
GSM: +386 70 752 559
E-naslov: info@korenika.si
Kmetijstvo Slovenija
PRIBINOVINA proizvodno in storitveno podjetje d.o.o., Šalovci 86, 9204 Šalovci