EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA

CENTER ZA MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE ŠTORKLJA

Namen projekta je razvoj medgeneracijskega sodelovanja, pri čemer želimo okrepiti povezanost ljudi na podeželju, razviti nove oblike medgeneracijskega sodelovanja z medsebojnim prenosom znanj in izkušenj, izboljšati možnosti za preživljanje prostega časa, zagotavljati psihosocialno podporo in socialno vključenost najranljivejšim. 


Cilji:
    • Zagotoviti infrastrukturne pogoje za vzpostavitev večgeneracijskega centra s prostori za druženje in prosti čas ter dnevno varstvo starejših z izvedbo investicije, ki je zasnovana v skladu z zahtevanimi standardi za dejavnost in ima pridobljena vsa potrebna dovoljenja.
    • Razviti in izvajati široko paleto storitev večgeneracijskega centra za druženje in prosti čas ter dnevno oskrbo starejših v skladu s evidentiranimi potrebami prebivalstva območja LAS.
    • Razviti inovativno, trajnostno partnerstvo institucij in posameznikov na bazi sodelovanja v konkretnih projektih in programih medgeneracijskega sodelovanja.
    • Informirati lokalne skupnosti in potencialne uporabnike storitev ter promovirati nove storitve.


Pričakovani rezultati:
    • Vzpostavljen večnamenski objekt z novo vsebino (večgeneracijski center s prostori za druženje in prosti čas ter dnevno varstvo starejših.
    • Razvita nova lokalna storitev.
    • Izvedene izobraževalne delavnice.
    • Razvito novo inovativno partnerstvo.
Spletna stran Evropske komisije: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
Spletna stran Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/


LOKALNA KAKOVOST ZA GLOBALNO USPEŠNOST

Projekt se izvaja z namenom krepitve partnerstva lokalnih proizvajalcev pod okriljem blagovne znamke »Diši po Prekmurju«, razvoja nove ponudbe proizvodov in storitev (kulinarika, predstavitve dejavnosti z vodenimi ogledi in degustacijami, izobraževanja, prireditve in dogodki), s potencialom za trženje v turizmu. Z naložbo bo zagotovljen skupen prostor za degustacije in trženje, ki bo služil za izvedbo učnih, demonstracijskih in promocijskih dogodkov, pomembnih za celotno partnerstvo in območje LAS Goričko.


Cilji
    • Okrepiti inovativno partnerstvo in utrditi poslovni model sodelovanja lokalnih proizvajalcev.
    • Razviti nove proizvode in storitve ter zagotoviti učinkovito promocijo celotnega partnerstva.
    • Zasnovati celovit ekosistem podpornega okolja za socialna podjetja vključena v poslovni model sodelovanja.


Pričakovani rezultati:
    • Izdelani standardi kakovosti inovativne partnerske mreže.
    • Razviti novi lokalni produkti in storitve.
    • Vzpostavljen učno demonstracijski center za lokalne proizvode.
    • Izdelani instrumenti podpornega okolja za socialno podjetništvo.


Spletna stran Evropske komisije: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
Spletna stran Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/


EVROPA INVESTIRA V PODEŽELJE: GORIČKO POD ZVEZDAMI

EVROPA INVESTIRA V PODEŽELJE: GORIČKO POD ZVEZDAMI
http://gorickopodzvezdami.si/

Na kmetijo!

Namen projekta je ugotoviti kakšne so možnosti za razvoj bivanja starejših oseb na kmetijah, na kakšen način bi tovrstno bivanje lahko vzpostavili, kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni (pravno formalni okvir, prilagojena arhitektura itd.) in nenazadnje kakšen je interes med lastniki kmetij za razvoj tovrstne dopolnilne dejavnosti in med starejšimi osebami za tovrstno obliko bivanja. 


Gre za pilotni projekt v okviru Podukrepa  »podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti PRP 2014-2020«, po koncu katerega se bodo na nacionalni ravni določili pogoji in normativi za opravljanje dopolnilne dejavnosti socialnega varstva starejših na kmetijah. Projekt bo raziskal kako je mogoče to dopolnilno dejavnost na kmetijah izpeljati v praksi ter s tem prispevati k razvoju slovenskih kmetij in izboljšanju ponudbe za bivanje starejših oseb.  


Podjetje Pribinovina d.o.o., ki deluje na eko-socialni kmetiji Korenika je projektni partner, sicer pa je partnerstvo vsebinsko in geografsko pestro zastavljeno. Vodilni partner projekta je Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo iz Ljubljane, v projekt pa sta vključeni še turistična kmetija Matk iz Matkovega kota v Savinjski dolini ter kmetija Avark iz Dolenjske.


Spletna stran Evropske komisije: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
Spletna stran Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/Novice

28.04.2020

KORENIKA v času pandemije

Ko je človeštvo ugasnilo stroje in se umaknilo v svoje domove, je narava vzcvetela kot že dolgo ne.. >>

12.06.2018

SPROŠČANJE NA KORENIKINEM ZELIŠČNEM VRTU

Na Koreniki imamo velik zeliščni vrt, na katerem raste mnogo zelišč, ki imajo zdravilne učinke... >>

23.03.2018

VRTOVI NA KORENIKI

Zavest o ekoloških načinih ravnanja z zemljo, pridelovanja kakovostne hrane in zdravega življenjskega sloga... >>

Več novic >>

Prijava na e-novice

Podatke uporabljali izključno za namene promocije eko socialne kmetije, njenih aktivnosti in spletne prodaje. Iz e-novic se lahko kadarkoli odjavite.CENTER ZA MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE ŠTORKLJA

LOKALNA KAKOVOST ZA GLOBALNO USPEŠNOST

EVROPA INVESTIRA V PODEŽELJE: GORIČKO POD ZVEZDAMINa kmetijo!

Kmetijstvo Slovenija

Kontakt

Naslov: Ekosocialna kmetija Korenika
Šalovci 86,

9204 Šalovci,
Slovenija
Telefon: +386 5 99 32 694
GSM: +386 70 752 559
E-naslov: info@korenika.si
Kmetijstvo Slovenija
PRIBINOVINA proizvodno in storitveno podjetje d.o.o., Markišavci 44, Markišavci, 9000 Murska Sobota

Poslovna enota: Eko-socialna kmetija Korenika, Šalovci 86, 9204 Šalovci