Vsebine za vrtce in šole

Izvajamo različne tematske delavnice za vrtce, osnovne šole in srednje šole, ki so v pomoč pri:
 • uspešni realizaciji učnih načrtov,
 • delu z otroki in mladimi, ki rabijo psihosocialno podporo,
 • izbiri poklica oziroma izobraževalnem svetovanju

Učenje v naravi: vsebine s področja naravoslovnih znanj


Izkustveno učenje v naravi pozitivno čustveno obarva spoznavanje objekta raziskovanja, kar je otrokom, učencem in dijakom v veliko pomoč pri zapomnitvi in učni motivaciji. 

Aktivnosti potekajo po metodi: učna delavnica po načelih doživljajske pedagogike. 

Primerne so za izvedbo:

 • naravoslovnih in tehničnih dni, 
 • praktičnih dejavnosti v okviru naravoslovnih interesnih dejavnosti oz. krožkov,
 • izletov/ekskurzij
 • večdnevnih taborov.

Ponujamo široko paleto poučnih in koristnih vsebin s področja: 

 • ekološkega ravnanja z naravo,
 • ekološkega obdelovanja zemlje,
 • zelišč in rastlin, ki rastejo v naravi (učni sprehod)
 • načrtovanja in urejanja zelenjavnega in zeliščnega vrta,
 • spoznavanja permakulture,
 • spoznavanja živali na vrtu in primernega, ekološkega, ravnanja z njimi (koristne, škodljive),
 • domače predelave zelenjave in zelišč,
 • ekoloških namazov in peke kruha oziroma rogljičev,
 • spoznavanja gozdov, 
 • spoznavanja živali (vrste in pasme) na kmetiji,
 • skrbi za življenjski prostor in potrebe živali,
 • učenja o koristnosti živali in načinov ekološkega sožitja z živalmi. 

Psihosocialna podpora otrokom in mladostnikom

Na kmetiji pod strokovnim vodstvom izvajamo dejavnosti za krepitev duševnega zdravja in usvajanja socialnih veščin otrok in mladih.

Zeliščarstvo in vrtnarjenje

Strokovno vodeno nabiranje in spoznavanje zelišč v naravi, duhanje in tipanje, pomoč pri urejanju zeliščnega in zelenjavnega vrta globoko pomirja, sprošča notranje napetosti, krepi komunikacijo in notranjo motivacijo. 

Sajenje in skrb za nežne rastline, ki potrebujejo ustrezno nego, otrokom in mladim da občutek odgovornosti in nadzora nad situacijo, ob čemer razvijajo samozavest in občutek lastne vrednosti.

Ker je potrebno pri opravilih spoštovati določena pravila obnašanja in ravnanja, otroci in mladostniki razvijajo ustrezne oblike odzivanja in vedenjskih vzorcev, ki jim bodo olajšali vstop v svet komunikacije, sodelovanja z drugimi in razvijanje potrebnih socialnih veščin.

Živali na kmetiji

Živali, ki živijo na Koreniki (zajci, ovce, koze, krave, prašiči, konji) dobro zadovoljijo otrokovo potrebo po pozornosti, sprejetosti in bližini, saj ga sprejemajo takšnega, kakršen je. 

Vodeno vzpostavljanje stika in bližine z živalmi otroka oz. mladostnika umirja in v njem hkrati prebuja željo po aktivnosti in sodelovanju z drugimi. 

Živali otroke naravno privlačijo, zato z veseljem negujejo in skrbijo zanje, s čimer se učijo empatije, odgovornosti in razvijajo komunikacijske in socialne veščine.

 

Živali skrb zanje in ljubezen nagrajujejo s krotkostjo, zaupanjem in bližino, kar otroke in mladostnike veseli in pozitivno čustveno opremlja.


Konji so po naravi senzibilne živali, ki se odzivajo na otrokovo telesno govorico in zrcalijo ter hkrati spoštujejo njegovo notranje doživljanje. 

Otrok oz. mladostnik v stiku s konjem pridobiva zaupanje vanj in vase ter skozi njun (voden) odnos razvija komunikacijske veščine. 

Cilj psihosocialne podpore je, da se otrok oz. mladostnik nauči razumeti, kaj mu konj (ki ga otrok zaradi njegove velikosti zelo spoštuje in se ga nemalokrat vsaj nekoliko boji), dovoljuje in kaj ne, ter prične spoštovati njegove potrebe.


Veselje ob vzpostavljenem stiku in domačnosti, pridobljena znanja in veščine odzivanja in vedenja v druženju s konjem otrok postopoma prenaša v medčloveške odnose, vsakdanje življenje in pozitivno življenjsko perspektivo. 

Poklicna orientacija

Učencem in dijakom želimo nuditi podporo in pomoč pri identifikaciji poklicnih želja ter jih seznaniti z novimi oblikami zaposlovanja oziroma opravljanja dela, ki jih veseli. Temelj dobrega načrtovanja poklicno-izobraževalne poti je kvalitetna informiranost o vsebinah in nalogah posameznega poklica ter zaposlitvenih možnosti. 

Korenika je zaposlitveni center, ki predstavlja relativno nove oblike zaposlitvenih možnosti za: 

 • mladino s posebnimi potrebami (lažje motnje v duševnem razvoju), 
 • osebe iz ranljivih družbenih skupin,
 • strokovnjake s področja: kmetijstva, agronomije, živilske tehnologije, biologije, ekonomije,
 • strokovnjake s področja: socialnega dela in pedagogike.
Mladim, ki iščejo ustrezno poklicno oz. izobraževalno pot, bomo nudili praktičen prikaz iz vsebin in nalog posameznih poklicev ter odgovorili na vprašanja, ki jim bodo v pomoč pri odločanju in nadaljnji izobraževalni/poklicni poti.

Novice

20.04.2023

DOŽIVLJAJSKI TABOR NA KORENIKI 2023

Tudi v letošnjih poletnih počitnicah organiziramo tabore na Koreniki za vaše otroke.. >>

27.03.2023

Delavnice v okviru Erasmus+ na Koreniki

V sklopu projekta EU Country ... >>

09.01.2023

Program delavnic na Koreniki

Program delavnic za januar >>

09.06.2021

DOŽIVLJAJSKI TABOR NA KORENIKI 2023

Tudi v letošnjih poletnih počitnicah organiziramo tabore na Koreniki za vaše otroke.. >>

12.06.2018

SPROŠČANJE NA KORENIKINEM ZELIŠČNEM VRTU

Na Koreniki imamo velik zeliščni vrt, na katerem raste mnogo zelišč, ki imajo zdravilne učinke... >>

23.03.2018

VRTOVI NA KORENIKI

Zavest o ekoloških načinih ravnanja z zemljo, pridelovanja kakovostne hrane in zdravega življenjskega sloga... >>

Več novic >>

Prijava na e-novice

Podatke uporabljali izključno za namene promocije eko socialne kmetije, njenih aktivnosti in spletne prodaje. Iz e-novic se lahko kadarkoli odjavite.

Projekti financirani iz programa razvoja podeželja:

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD Z RAZVOJ PODEŽELJA - CLLD LEADER

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD Z RAZVOJ PODEŽELJA - EIP

EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD Z RAZVOJ PODEŽELJA

Kmetijstvo Slovenija

Kontakt

Naslov: Socialna kmetija Korenika
Šalovci 86,

9204 Šalovci,
Slovenija
Telefon: +386 5 99 32 694
GSM: +386 70 752 559
E-naslov: info@korenika.si
Kmetijstvo Slovenija
PRIBINOVINA proizvodno in storitveno podjetje d.o.o., Šalovci 86, 9204 Šalovci